تلفن: 33351378 021

موبایل: 7232 028 0912

 ایمیل: zarrinpadco@gmail.com

آدرس: تهران – خیابان پیروزی – جنب متروی نبرد – خ جعفرنژاد – خ دریاباری- پلاک 14